1. Polska 29 lotów
2. Egipt 6 lotów
3. Turcja 6 lotów
4. Gruzja 4 loty
5. Włochy 4 loty
6. Hiszpania 2 loty
7. Holandia 2 loty
8. Niemcy 2 loty
9. Wielka Brytania 2 loty
10. Norwegia 1 lot